تجلیل مدیریت برق ازخبرنگاران شهرستان میناب

تجلیل مدیریت برق ازخبرنگاران شهرستان میناب

بمناسبت روز خبرنگار مدیریت برق شهرستان میناب ازخبرنگاران شهرستان میناب درمحل دفتر مدیریت تجلیل کرد.
مهندس احمد حاتمی مدیر برق شهرستان میناب گفت: نیاز امروز جامعه اطلاع رسانی وروشنگری است واین کارخبرنگاران است.
وی افزود:امروز دنیای سیستم ودنیای ابزار است و اطلاع رسانی وآگاهی بخشی وروشنگری مهمترین مسئله روزاست.
مدیر برق شهرستان میناب گفت: دنیای امروزبادنیای دیروزمتفاوت است.
مهندس احمد حاتمی اضافه کرد:
رسالت خبرنگاران خیلی مهم است.
وی افزود:۹۳هزارمشترک در شهرستان میناب وجودداردوبیش از۴هزارکیلومترشبکه فشار قوی وضعیف در شهرستان است.
مهندس احمد حاتمی اضافه کرد:
۱۳%درصدمشترکین استان متعلق به شهرستان میناب می باشد.
وی گفت:۱۰میلیارد تومان بابت مدیریت مصرف برق و تخفیف خانگی به مشتریان داده شده است. حاتمی اضافه کرد:۴۰۰کیلومترشبکه فرسوده در شهرستان میناب وجود دارد.درپایان این مراسم ازخبرنگاران شهرستان میناب تجلیل شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *