همایش مشترک مجریان و ناظران انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در شرق هرمزگان به روایت تصویر

همایش مشترک مجریان و ناظران انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری در شرق هرمزگان…