بخشدار مرکزی شهرستان بستک به همراه رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی، از مدرسه کوثر روستای انوه بازدید کرد

بخشدار مرکزی شهرستان بستک به همراه رئیس شورای اسلامی بخش مرکزی، مهندس مرادی کارشناس بخشداری، دهیار و اعضای شورای اسلامی…