جلسه همندیشی و بررسی مشکلات بندر جاسک

جلسه همندیشی و بررسی مشکلات بندر جاسک جلسه همندیشی و بررسی مشکلات به ریاست دادستان عمومی انقلاب در سالن اجتماعات…