آمادگی کامل برای پشتیبانی از نخستین سفر مستقیم هوایی حجاج از قشم به عربستان سعودی / سفر معنوی ۴۶۴ نفر در قالب ۴ کاروان آغاز می شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم از آمادگی کامل این سازمان برای پشتیبانی از عملیات اعزام زائرین حج تمتع…