مهدی دوستی استاندار هرمزگان از مردم شریف استان هرمزگان دعوت کرد تا فردا با مشارکت در انتخابات پایه محکم اقتدار ایران اسلامی را استوارتر کنند.

، مهدی دوستی استاندار هرمزگان، امروز پنجشنبه ۱۴تیرماه، مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری را تکمیل کننده حضور مردم…