کلینک های تخصصی در بیمارستان خلیج فارس قشم راه اندازی شد/ انعقاد قرار داد بیمارستان با همه بیمه های فعال کشور

رییس بیمارستان خلیج فارس (جیجیان) قشم از راه اندازی کلینک های تخصصی در این بیمارستان با هدف افزایش رفاه قشموندان و ارتقای حوزه سلامت…