به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری کارگاه آموزشی پرنده شناسی و پرنده نگری در قشم برگزار شد

به مناسبت روز جهانی راهنمایان گردشگری کارگاه آموزشی پرنده‌شناسی و پرنده‌نگری به همت ژئوپارک جهانی قشم در  سالن آموزش موزه…