امام جمعه میناب :درتوسعه شرق مکران جوانان تحصیلکرده شرق رادراولویت قراردهید

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت:دفاع مادفاع مقدس بودچراکه دفاع ما باجنگ های دنیا متفاوت است.وی افزود:مادنبال جنگ نبودیم بلکه جنگ رابه ماتحمیل کردند.ابراهیمی اضافه کر:دفاع ماازارزشهاواعتقادات ونظام دینی ودین اشلام بود.ابراهیمی گفت:دفاع ما دفاع مقدس بودودفاع ازخاک هم مقدس است زیرا به دستور ولی امروولایت فقیه بود.خطیب جمعه میناب ضمن تسلیت اربعین حسینی گفت:یکی ازنشانه های مومن زیارت اربعین است وهم اکنون زیارت اربعین به فرهنگ عمومی تبدیل شده است.وی آغازسال تحصیلی رابه دانش آموزان -فرهنگیان وطلاب تبریک گفت وافزود:اهمیتی که دین اسلام به علم ودانش داده است هیچ دینی نداده است واولین آیاتی که برپیامبرص نازل شده استدرموردوچایگاه علم ودانش است.ابراهیمی ازدکترفرشیدی وکادردرمان بویزه کادردرمان شهرستان میناب بخاطرتلاش شبانه روزی تقدیروتشکرکردوگفت:اسلام کارکردن وشغل داشتن راازعبادت جدانمی داندوجز عبادت می داند.وی افزود:دولت-مسئولین وبخش خصوصی تلاش کنندکه مردم شغل آبرومندانه داشته باشند.خطیب جمعه میناب اضافه کرد:درتوسعه شرق مکران جوانان تحصیلکرده شرق رادراولویت قراردهید.وی افزود:جوانان شرق استان را دراولویت اول وجوانان مناطق دیگراستان دراولویت بعدی قراردهید.

میناب خبرنگار بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *