امام جمعه میناب: جوانان پیامبر اسلام رادرازدواج الگوقراردهند/اولین سفر استاندار به بشاگردنشانه محرومیت زدایی است

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری ع به هفته پیوندانجمن اولیاِء ومربیان اشاره کردو گفت:اگرمی خواهیدفرزندانتان پیشرفت علمی واخلاقی داشته باشندارتباط بین انجمن اولیاِء ومربیان مدارس رابیشترکنید.خطیب جمعه میناب به سالروز ازدواج پیامبرباحضرت خدیجه اشاره کردوافزود:اگرشما جوانان پیرو پیامبرص هستیدکه قطعا پیرورسول اکرمیددرازدواج پیامبر راالگوی خودقراردهید.وی اضافه کرد:اگرپیامبراگوقراردهیدبسیاری ازمشکلات حل خواهدشد.ابراهیمی انتصاب استاندارراتبریک گفت وازخدمات همتی استانداراسبق قدردانی کردوگفت:همین مسائل ومشکلات ودغدغه هاوبرنامه های عمرانی که درجلسه تودیع ومعارفه استانداراعلام کرداگردرچهارسال دراستان اجرایی شودبرای ما کافی است. ابراهیمی ازاستاندار به دلیل اولین سفرشهرستانی که بشاگردراانتخاب کرده است قدردانی کردوافزود:انتخاب اولین سفرتان به بشاگردنشانه فقرزدایی ومحرومیت زدایی داردچراکه کیش وقشم را انتخاب نکردید.امام جمعه میناب درپایان ازنیروی انتظامی قدردانی نمودوخطاب به جوانان موتورسکلیت مینابی گفت:فرزندان جوان مینابی مراقب سلامتی خودودیگران باشیدوبارانندگی بددرخیابانها مراقب خود وعابرین پیاده باشیدوحق وحقوق دیگران رارعایت کنیدواگراین رانندگی پرمخاطره ادامه یابدازنیروی انتظامی می خواهم باجوانان متخلف باشدت برخوردکند.

  1. میناب خبرنگار بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *