امام جمعه میناب:آمریکاگزینه روی میزندارد/اعتلای فرهنگ عمومی رسالت آحادمردم است

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب به روزفرهنگ عمومی اشاره کردوافزود:اگرکشوری مستقل می خواهیم بایددرفرهنگ عمومی مستقل باشیم.خطیب جمعه میناب گفت:اعتلای فرهنگ عمومی رسالت همه است وهمه نهادهای فرهنگی برای فرهنگ عمومی کارکنندوصداوسیما درجهت اعتلای فرهنگ عمومی کارکند.ابراهیمی افزود:موثرترین ومهمترین چیزی که تمام کارها به آن وابسته است فرهنگ عمومی است وکشوری که فرهنگ عمومی نداشته باشد کشوری میان تهی است.خطیب جمعه میناب گفت:درتمام برنامه های مافرهنگ عمومی نقش دارد.ابراهیمی اضافه کرد:برای اعتلای فرهنگ عمومی شهرستان دست به دست هم دهیمودستگاههای فرهنگی شهرستان به کمک اعتلای فرهنگ عمومی بیایند.خطیب جمعه میناب اقدام سارق بین المللی نفت آمریکارامحکوم کردوگفت:آمریکا جنایتکاروغارتگربودهم اکنون بایدسارق به آن اضافه کنیم .ابراهیمی افزود:دزدی درروزروشن؟؟؟اماآمریکا دراین دزدی پاسخ قاطع ودندان شکنی دیدکه فکردزدی وحمله نکند.خطیب جمعه میناب گفت:آمریکایی هاتصورمی کردندکه توان دفاعی ما دردریای عمان کمترازخلیج فارس است ولی این عملیات نشان دادکه نیروی دریایی آمریکا ازلحاظ تاکتیکی ونظامی توان دفاع درمقابل ماراندارد.ابراهیمی خاطرنشان کرداین عملیات پیام داشت که توان دریایی ما منحصر به خلیج فارس نیست وهرکجا احساس نیازشودنیروهای ما حاضرمی شوند.وی گفت:پیام دیگراین عملیات این است که آمریکا دیگرگزینه نظامی روی میز نداردومیزآن شکسته است ورزیم اسرائیل بایدبداندفکرحمله به کشورمانکند.ابراهیمی اضافه کرد:پیام دیگراین عملیات این است که کشورهای منطقه بدانندکه آمریکا دیگرتکیه گاه آنان نیست وتکیه برآمریکا تکیه برخانه عنکبوت است وکشورهای منطقه تکیه گاه خودرا ایران بدانندوقدردان کشورعزیزمان باشند
میناب خبرنگار بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *