همایش آموزش ترافیکی دهیاران درمیناب

با حضور سرهنگ حسین عباس زاده مسئویل راههای روستایی پلیس راه استان-سرگردآرش رحیمی رئیس پلیس راه میناب -جاسک وشبانی رئیس راهداری وحمل ونقل جاده ای میناب همایش آموزش ترافیکی دهیاران درسالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزارشد.دراین همایش سرهنگ حسین عباس زاده مسئویل راههای روستایی پلیس راه استان گفت:۱۳درصدتصادفات استان درجاده های روستایی اتفاق می افتدواین تصادفات بین ساعات ۲۰تا۲۲ می باشد.وی افزود:سومین استان پرجمعیت کشورازلحاظ راههای روستایی هستیم وبیشترین تلفات جاده ای درتصادفات موتورسکلیت ها هستند.مسئویل راههای روستایی پلیس راه استان گفت:هزارکیلومتر راه روستایی داریم که این راهها بایدبه تابلوههای هشداردهنده وچشمک زن درورودی وخروجی روستاها مجهزشوند.سرهنگ حسین عباس زاده مسئویل راههای روستایی پلیس راه استان گفت: درتصادفات جاده های استان هرماه ۶نفرمجروح و۲نفرکشته می شوند.لازم به ذکراست شهرستان میناب ۲۴۳ روستا و۱۹۰ دهیاری دارد.دراین همایش دهیاران آموزش لازم ترافیکی جاده ای فراگرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *