ریس دادگستری و دادستان جدید میناب معرفی شدند

صبح امروزباحضورعلی صالحی رئیس کل دادگستری استان ومسئولین شهرستان مراسم تودیع ومعارفه رئیس دادگستری ودادستان میناب درسالن اجتماعات فرمانداری برگزارشد.دراین مرسم علی صالحی رئیس کل دادگستری استان باتبریک هفته بسیج گفت:رمزموفقیت هادرهمه دوره هاوعرصه هادرهشت سال دفاع مقدس بسیج وتفکربسیجی بودوبسیج درتمام فعالیت های مختلف خطمقدم دارد.وی افزود:همکاران قضایی عدالت راسرلوحه کارخوذقراردهندوحق مردم رابشناسندودرست اجراکنند.صالحی گفت:متهمان حقوق عامه راتحت تعقیب قراردهید.رئیس کل دادگستری استان افزود:دادستان بایدهمیشه درتمام ساعات شبانه روزوحتی درهنگام خواب جوابگوی حقوق عامه باشد.وی گفت:نقش دادستان دراستان وشهرستان اساسی است ومدافع حقوق عامه مردم است.صالحی افزود:گاهی عدم پیگیری دادستان درحقوق عامه مردم ضربات جبران ناپذیری به جامعه ومردم واردمی شود.وی اضافه کرد:امنیت مردم مهمترین وظیفه ماست که مردم احساس امنیت کنندواجازه ندهیدجرائم خشن درجامعه اتفاق بیفتدونتوانیم جبران کنیدو بامتخلفین محکم وجدی برخوردکنید.رئیس کل دادگستری استان گفت:فلسفه تشکیل ادارات ارائه خدمت وخدمت رسانی به مردم است ومردم محورندوما نوکرمردم هستیم که مردم درنهایت احترام باشند.درپایان جلسه ازتلاش زحمات حسن نیک طبع رئیس سابق دادگستری قدردانی شدوعلی گرمه ای به عنوان رئیس دادگستری جدید معرفی شدودرپایان جلسه ابراهیم طاهری به عنوان سرپرست دادستان عمومی وانقلاب میناب معرفی شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *