امام جمعه میناب:مکتب حاج قاسم سلیمانی بایددرجامعه نهادینه شود/فضای شهررافضای فاطمی کنید

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک روزجهادکشاورزی گفت: قطعاً درهمه کشورخصوصادرشهرماجهادکشاورزی باعث رونق میناب شده است.وی ازمسئولان خواست ویژه ازکشاورزان حمایت کنند.خطیب جمعه میناب ضمن تسلیت سالروز شهادت سرداردلها حاج قاسم گفت:مابایدمکتب حاج قاسم را بشناسیم.ابراهیمی افزود:حاج قاسم یک شخص نبود یک
مکتب بود و مکتب حاج قاسم سلیمانی بایددرجامعه نهادینه شود.خطیب جمعه میناب گفت:حاج قاسم قبل ازآنکه برجهاداصغرپیروزشوددرجهاد
اکبرپیوزبودوبرهوی وهوس دنیوی پیروزشده بود.
ابراهیمی افزود:حاج قاسم همواره مردمی بودومردمی بودن مکتب حاج قاسم بود
وی اضافه کرد:حاج قاسم تقواومعنویات دوران هشت سال دفاع مقدس راحفظ کردوهمراه اوبودوسختی ها راتحمل می کرد.
خطیب جمعه میناب به ۹دیماه اشاره کرد و گفت:۹دیماه روزنماددیانت ملت ایران ودشمن شناسی وتکلیف گرایی بود.
ابراهیمی افزود:اگرملت ایران می خواهید بشناسیدبه ۹دیماه مراجعه کنید و۹دیماه یعنی انجام تکلیف به موقع وبهنگام بود.. ابراهیمی گفت:۹دیماه پیام های مهمی دارد که هرسال به این پیام هانگاه کنیم ودرس وعبرت بگیریم وبیراهه نرویم.
خطیب جمعه میناب گفت:دشمنان دنبال جنگ هراسی هستند و ایران رابترسانندولی کورخوانده اندآمریکا ورژیم جعلی اسرائیل هیچ غلطی نکرده اندونخواهندکردواگرکوچکترین اشتباهی ازآنان سرزندباخاک یکسان خواهند شد.
ابراهیمی در پایان ازمسئولان ومردم شهرستان خواست فضای شهررافضای فاطمی کنندودرمنازل خودروضه فاطمیه حاج قاسم برگزارکنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *