امام جمعه میناب:مطالبه جدی مردم سیل زده میناب ازمسئولان استان و شهرستان لایروبی رودخانه وایمن سازی جداره رودخانه است/حضرت زهرا منشاظهورقرآن وعترت است

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک ولادت باسعادت حضرت زهرا وروززن گفت:تمام حقایق دردوحقیقت عترت وقرآن خلاصه می شودووجود پیامبرگرامی اسلام رااستمرارمی دهند.خطیب جمعه میناب اضافه کرد:اگرزهراس نبود نه تفسیرصحیحی ازقرآن ونه ائمه معصومین ع بودند.ابراهیمی گفت:منشاتفسیرقرآن وعترت واهل بیت زهرای مرضیه است وزهرا منشاظهورقرآن وعترت است.خطیب جمعه میناب افزود:به حضرت زهرا س به عنوان یک شخص نگاه نکنیدبلکه حضرت زهرا به عنوان یک مکتب-تفکروجریان است.ابراهیمی گفت:درجامعه سازی وخانواده سازی تنها راه مکتب فاطمی است وراه نظام سازی راهی جزتبعیت ازحضرت زهراوجودندارد.وی افزود:راه تمدن سازی وایجادآن درجامعه مکتب گوهرفاطمی است.ابراهیمی گفت:واگرتمام انبیاء الهی درکارهای خودموفق شدندبخاطرمکتب فاطمی است واگرمدیران جامعه ماهم می خواهندموفق شوندتنها راه موفقیت مکتب فاطمی است.خطیب جمعه میناب به سفرزیاست جمهور به روسیه اشاره کردوگفت:آمریکا وانگلیس به دنبال سفرریاست جمهوری جنگ ادراکی وشناختی درفضای مجازی راه انداخته اندواین دشمنان داخلی وخارجی تبلیغ می کنندکه رابطه باکشورچین وروسیه به نفع کشورمانیست ولی دشمنان بدانندارتباط باکشورها منافع متقابل دارد.خطیب جمعه میناب ازمسئولان کشوری-استانی وشهرستانی بویژه فرماندارمیناب درکمک رسانی به سیل زدگان میناب قدردانی وتشکرکردوافزود:مطالبه جدی مردم سیل زده مینابی ازمسئولان دولتی-اجرایی وخیرین لایروبی رودخانه وایمن سازی جداره رودخانه است.وی افزود:کمک به شهرداریها وتخصیص ماشین آلات وایجاد نهضت خدمات رسانی به سیل زدگان درشهرستان ازدیگرمطالبات مردم سیل زده است.ابراهیمی افزود:ازبنیادمسکن می خواهم باتوجه به تخریب زیادی ازمنازل درسیل وبارندگی اخیرمنازل تخریبی راشناسایی کندکه نیازبه تعمیردارد.وی درپایان ازبنیادعلوی وبنیادمستضعفان وخیران کشورخواست باتوجه به اینکه دربارندگی وسیل اخیروسایل زندگی مردم سیل زده ازبین رفته است به کمک بشتابند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *