دادستان عمومی و انقلاب میناب:درمبارزه باقاچاق سوخت امنیت مردم وجاده ها خط قرمز ماست/ دغدغه مامبارزه باسرقت های خردوجرایم خشن درشهرستان است

ابراهیم طاهری دادستان عمومی وانقلاب شهرستان میناب دربین الصلاتین نمازجمه میناب گفت:۳۲ نفرسرکرده قاچاق سوخت درمیناب شناسایی شدندودغدغه مامبارزه باسرقت های خردوجرایم خشن درشهرستان است .وی افزود:باسرقت های خرددرشهرستان به شدت برخورد می شود وبه سارقین رحم نخواهم کرد.دادستان عمومی وانقلاب شهرستان میناب درموردجمع آوری سلاح گرم هشداردادوگفت:ازاول بهمن ماه این طرح شروع شده وتاپایان اسفندادامه داردودارندگان سلاح دراین دوماه درصورت تحویل سلاح ازمجازات آنان صرفنظرمی شود.طاهری گفت:ودرصورت عدم تحویل سلاح ازبانک اطلاعاتی که نزدمتولیان هست استفاده می کنیم وبااشدمجازات تاتبعیدازشهرستان باآنان برخوردخواهدشد.طاهری گفت:دعاوی خانوادگی درشهرستان زیادشده است وروز به روز زیادتر می شودوناراحت کننده است ودستگاههای متولی دراین موضوع بطورجدی ورود کنند.ابراهیم طاهری دادستان عمومی وانقلاب شهرستان میناب دربین الصلاتین نمازجمه میناب گفت:امنیت مردم وجاده ها خط قرمز ماست.وی افزود:قاچاق سوخت بحث اصلی است ودادستانی ضمن درک وضعیت موضوع قاچاق سوخت این را حلال مشکلات مردم نمی داندبلکه این امرهدررفتن سرمایه ملی کشوراست وبا آن برخورد می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *