رییس بیمه سلامت همگانی میناب: محلات کم برخوردار؛حاشیه نشین وافرادفاقدبیمه درمانی شهرستان میناب تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار می گیرند

طیبه عباس زاده رییس بیمه سلامت همگانی میناب گفت: محلات کم برخوردار؛حاشیه نشین وافرادفاقدبیمه درمانی شهرستان میناب تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار می گیرند .
عباس زاده اضافه کرد:
صندوق سلامت همگانی برای ساکنین شهر وصندوق بیمه سلامت روستایی برای ساکنین روستاها وشهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت برای خدمات پایه سلامت وارایه خدمات از طریق نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده می باشد.
وی افزود:درراستای فرامین مقام معظم رهبری در خصوص توانمند سازی محلات کم برخوردارکشوروحمایت ویژه ازاین نیازمندان ؛ محلات شهید عمرانی-نظری-شیخ آباد-حاجی خادمی-گروصالحی واحمدآبادتحت پوشش خدمات بیمه‌ای سلامت قرار می گیرند.
عباس زاده گفت: همزمان با شروع طرح درکل کشوراین طرح دردستورکارقرارگرفت.

رییس بیمه سلامت همگانی میناب گفت:این طرح ازطریق صندوق سلامت همگانی برای خدمات بیمه‌ پایه سلامت وارائه خدمات ازطریق نظام ارجاع مبتنی برپزشک خانواده می باشد.
وی افزود:کلیه افراد فاقد پوشش بیمه درمانی می توانند جهت بیمه خدمات سلامت به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد جهت ثبت نام مراجعه نمایند .دفاتر پیشخوان شهیدیان واقع در کوی پلیس
دفتر پیشخوان احمدی واقع در شهرک عباسپور
دفتر پیشخوان سلیمانی واقع در وولیعصر در سطح شهر میناب طرف قرارداد اماده پذیرش متقاضیان میباشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *