امام جمعه میناب:روزولادت امام زمان عج روزبهارانسانیت است/رژیم جعلی اسرائیل باید بداندکه هیچ کشورهمسایه مابرای اوجایگاه امن نیست

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ضمن تبریک نیمه شعبان ولادت باسعادت امام زمان عج گفت:روزولادت امام زمان عح روزبهارانسانیت است وروزظهوراوروزبهارحقیقی عالم است.خطیب جمعه میناب افزود:امام زمان مظهراسماءالهی وحقیقت بهاراست وباظهورش بشریت زنده می شود.وی گفت:باظهورش بهارعقلانیت وخردورزی که نیازبشریت است درجهان محقق می شود.ابراهیمی اضافه کرد:باظهوراوبهارمعرفت وبهارحکمت درسراسرعالم حاکم می شودودرجکومت آن بهارآزادی است ومابایدزمینه ساز حکومت جهانی حضرت باشیم.
ابراهیمی ارتحال آیت اله علوی گرگانی تسلیت گفت وضمن محکوم کردن اعدام دسته جمعی شیعیان عربستان افزود:رزیم قبیله ای عربستان تروریسم وحامی تروریسم وتروریست پروراست ولی مردم خودرا به جرم تروریست اعدام می کند.خطیب جمعه میناب گفت:رژیم وهابیت عربستان باتروریسم پیوندخورده است واین پیوندنامبارک است.وی افزود:رژیم عربستان باحمایت آمریکا ورژیم جعلی اسرائیل این جنایت مرتکب شده است وآنانی که دم ازحقوق بشرمی زنندکجایندچراخفه شده اندوحرفی نمی زنندوازمردم مظلوم عربستان دفاع نمی کنند.ابراهیمی ضمن قدردانی ازسپاه پاسداران وپرتاب موشک به پایگاه رژیم جعلی اسرائیل دراربیل گفت:رژیم جعلی اسرائیل بداندکه هیچ کشورهمسایه مابرای اوجایگاه امن نیست واگرشرارتی ازاوسربزندجواب دندان شکنی به اووکشورهمسایه خواهیم دادواین اولین وآخرین پاسخ مانخواهدبود.ابراهیمی درپایان آغازسال نوراتبریک گفت وافزود:قدرطبیعت راباتاکیدبه آیات وروایات بدانیم وسال جدیدراگرامی بداریم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *