امام جمعه میناب: مدیران ومسئولان باهنرمندان رفیق باشند/:شعارهای سال بایدعملی ؛فرهنگ سازی ؛سیاستگذاری وبه فرهنگ عمومی تبدیل شود

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ارتحال ایت اله ری شهری راتسلیت گفت وافزود:اولین شخصی که بطورمفصل به جمع آوری علوم وحدیث ومراکزعلمی پرداخت آیت اله ری شهری بود.وی به روزهنرهای نمایشی اشاره کردواین روز رابه هنرمندان تبریک گفت وافزود:هنرمندان درجامعه نقش مهمی می توانندایفاکنندوهنرمندان دراعتلای فرهنگ شهرنقش بسزایی دارندودرقالب هنرفرهنگ تاثیروماندگاری زیادی داردومسئولان شهربه نسل جوان هنرمندکمک وتوجه کنندتاحضورشان دربحث فرهنگی بیشترباشد.خطیب جمعه میناب اضافه کرد:مدیران ومسئولان باهنرمندان رفاقت بیشتری داشته باشند.ابراهیمی گفت:مدیران ومسئولان درمقوله هنروهنرمندان اهتمام بیشتری داشته باشندکه به نفع شهرستان وخودشان می باشدوبه اعتلای شهرستان کمک می کند.ابراهیمی به سالروزحمله ددمنشانه عربستان به یمن اشاره کردوافزود:پابرهنگان مظلوم یمن به عربستان درسی دادکه هیچ کس به فکرتجاوزنباشدودراین حمله عربستان به هیچ اهداف خودنرسیدوآل سعودمفتضح ورسواشدوهمه دنیا فهمیدندکه عربستان وامارات نوکراسرائیل وآمریکاهستندوامنیت عاریه ای روی آن خط بطلان خوردوامنیت کشوربایدامنیت ازدرون وداخلی باشد.خطیب جمعه میناب ضمن تبریک سال نوبه شعارسال اشاره کردوگفت:مسئولان ومردم به شعارسال توجه کنندزیرانامگذاری سال اهدافی داردکه بایدبه آن اهداف دست پیداکنیم وهدف این است که به مردم ومشکلات آنان توجه ویژه ای شود ودراین سال هانامگذاری سالها به مسادل اقتصادی گره خورده است ونامگذاری سالهابایدگفتمان سازی کند.ابراهیمی گفت:شعارهای سال بایدعملی شودواین شعارفرهنگ سازی -سیاستگذاری وبه خواسته عمومی تبدیل شودودراین سال رسالت دانشگاهها وپارک علم وفناوری بیشترشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *