امام جمعه میناب: هدف دشمن در ترورروحانیون مشهد ازبین بردن وحدت اسلامی است/مسئولین آب میناب مشکل کم آبی درشب راحل کنید

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان اظهار کرد::ماه مبارک رمضان ماه به سوی رضوان الهی است وقدراین ماه رابدانید وازاین ماه بیشتراستفاده کنیم وازخواب غفلت بیدارشویم.خطیب جمعه میناب به سالروزوفات حضرت خدیجه س وشهیدبنت الهدی صدر اشاره کردوافزود:بانوان جامعه مابایدحضرت خدیجه س وشهیدبنت الهدی صدرراالگویخودقراردهندواگرالگوی موفق می خواهیدایشان راالگوقراردهیدریرا حضرت خدیجه س وشهیدبنت الهدی صدرالگوی خودراحضرت زهراس وحضرت زینب س قراردادهاند.وی افزود:اسلام زن رامحدودبه خانه نکرده است وزن باحفظ حجاب ومسائل زنانه خودمی توانددرمسائل سیاسی واجتماعی حضورداشته باشدهمچنان که حضرت خدیجه سدرترویج اسلام نقش بسزائی داشت وزن درهرعرصه ای که نیازباشدمی تواندنقش ایفاءکند.ابراهیمی به نقش جهادتبین اشاره کردوافزود:توصیه به جبهه فرهنگی انقلاب بطورعام وبه شهرمان بطورخاص دارم.وی گفت:جهادهمیشه استمرارداردوجهادتمام شدنی نیست بلکه جهادفرهنگی ازجهادجان بالاتراست وامروزجهادتبین نیازجامعه است ونگاه مابایدبه جهادتبین نگاه بین المللی باشدوبرای آن هم افزایی داشته باشیم.ابراهیمی افزود:برای کانونهای جامعه برنامه ریزی کنیم وسازمان های مردم نهاددست دردست هم دهندوجهادتبین کنند.خطیب جمعه میناب به سالروزقطع رابطه کشورمان باآمریکااشاره کردوافزود:آمریکاتآمریکاست وتاشیطان بزرگ است ودنبال شیطنت ودشمنی باملت ومظلومان جهان است واین مسیرادامه می دهد ماهیچ رابطه ای نداریم ومرگ برآمریکا تااین آمریکاهست برزبان ماساری وجاری است.
ابراهیمی ضمن محکوم کردن تروردوشهیدروحانی درحرم امام رضاع گفت:کسانی که پشت صحنه این ترور حضوردارندکاملا شناسایی شوندوبه جزای اعمال خودبرسند.وی افزود:مهمترین هدف دشمن دراین ترور ازبین بردن وحدت اسلامی است ومابایدمراقب ترفنددشمنان باشیم ووحدت بین کشورهای مسلمان بویژه افغانستان حفظ شود.خطیب جمعه میناب باتوجه ماه مبارک رمضان ونیازمردم به آب بویژه درشب ازمسئولین آب خواست مشکل مردم شهرستان درکم آبی مرتفع کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *