امام جمعه میناب:مسئله فلسطین اسلامی وانسانی است/کارگر ستون فقرات کشور است

حجت الاسلام محسن ابراهیمی ظهرامروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان ضمن گرامیداشت روزجهانی قدس گفت : اسرائیل محورظلم وجوراست وظالم است وهمه کشورهای ظالم ازاسرائیل پیروی می کنندوفلسطین مظلوم است.وی افزود:تاوقتی که اسرائیل ظالم است وفلسطین مظلوم است دین ما می گویددشمن ظالم ویاورمظلوم باشیم.خطیب جمعه میناب اضافه کرد:ما که زمینه سازظهورهستیم بایددشمن ظالم ویاورمظلوم باشیم.ابراهیمی گفت:زمینه ظهورمسیرش این است که باظالم مقابله کنیم ویاورمظلوم باشیم.ابراهیمی افزود:مسئله فلسطین هم اسلامی وهم انسانی است
وهیچ انساتی نمی تواندنسبت به فلسطین بی تفاوت باشدبلکه وظیفه هرمسلمان آزادیخواهی است که ازملت مظلوم فلسطین دفاع کند.خطیب جمعه میناب به روزملی خلیج فارس اشاره کردوافزود:خلیج فارس نامی است که درآن فرهنگ است وقدمت تاریخ آن ۴۵۰سال قبل ازمیلادمسیح است ونام خلیج همیشه فارس بوده است.وی افزود:نظام سلطه همیشه دنبال سیاست شیطانی است که نامی که ۴۵۰سال قبل ازمیلادمسیح بوده است خلیج عربی بگذاردولی این آرزوبه گورخواهدبرد.وی گفت:هرکشری که بخواهدعزت وعظمت ایران راپایمال کندملت رشیدوباغیرت ایران آن را دست قطع خواهدکرد.ابراهیمی به روزجهانی کاروکارگراشاره کردوافزود:کارگریک عنصرارزشمندوستون فقرات کشوراست وکارگران جامعه متدین و وفادارترین قشربه نظام وانقلاب بوده است وبایدازکارگران حمایت کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *