امام جمعه میناب: یارانه بایددرسفره مردم باشد

حجت الاسلام محسن ابراهیمی ظهرامروز در خطبه‌های نماز جمعه این شهرستان به روزپاسداشت زبان فارسی وبزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی اشاره کردوگفت:زبان فارسی دومین زبان مسلمان هاست ومهمترین زبان تشییع است .وی افزود:اسلام بازبان عربی واردایران شدوبازبان فارسی ترویج پیداکرد.ابراهیمی گفت: آثارگرانقدری ازتاریخ اسلام به زبان فارسی است .وی اضافه کرد:زبان فارسی اقتدارکشوراست وحاصل فرهنگ ورسوم کشورهای مسلمانان است وقدرآن رابدانیم.ابراهیمی به سالروزشهادت حضرت حمزه سیدالشهداء اشاره کردوگفت:حضرت حمزه سیدالشهداء الگوی کامل زیست مومنانه برای جوامع اسلامی است ونمادشجاعت اومنشاء الهی داشته است وشجاعت حمزه کم نظیراست وتلاش اودشمن ستیزانه بودوجوامع اسلامی بایدحمره راالگوی خودقراردهند.خطیب جمعه میناب به برنامه های اقتصادی دولت اشاره کردوافزود:برنامه های اقتصادی دولت بسیارمهم وابعادمختلفی داردوبرنامه های اقتصادی دولت
هم اکنون یک ماموریت مهم کشوراست.ابراهیمی گفت:یارانه ها بایددرسفره مردم باشدونبایددراختیارتولیدکنندگان کشورقرارگیرد.وی اضافه کرد:به بهانه هدفمندکردن یارانه هانبایدبه مردم وقشرآسیب پذیرظلم شود.خطیب جمعه میناب افزود:درجنگ نیابتی سوریه آمریکا واعیادی آن و داعش شکست خوردندودولت قانونی سوریه پیروزشد وی گفت:دفاع ازسوریه ولبنان دفاع ازخودماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *