دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب: بامسئولان عروسی که خواننده زن دیجی دارندبرخوردقانونی وبازداشت می شوند

ابراهیم طاهری دادستان عمومی وانقلاب میناب باتبریک هفته قوه قضائیه دربین الصلاتین نمازجمعه گفت:برای رسیدگی به پرونده هاتمام شعب دردادگستری شهرستان موجوداست ودادگستری میناب به نوعی دادگستری شرق استان محسوب می شود.طاهری افزود:بیشترجرائم دردادگستری شهرستان میناب
مربوط به سرقت”حمل موادمخدروجراحات عمدی وغیرعمدی است. دادستان عمومی وانقلاب میناب گفت:۳۰نفرازسرکردگان قاچاق سوخت دستگیرشده اندوپرونده آنان درحال بررسی است.طاهری اضافه کرد:آمادگی داریم پرونده ها پس ازثبت رسیدگی کنیم واین ازافتخارات دستگاه قضایی شهرستان میناب است.دادستان عمومی وانقلاب میناب گفت:تاکنون به سارقان دراین شهرستان یک روزمرخصی داده نشده است واین روش ادامه دارد.طاهری به صاحبان عروسی که خواننده زن دیجی دارد اخطاردادوگفت:تاکنون ۴ نفراززنان خواننده دیجی دستگیرشده اندوپرونده آنان درحال بررسی است وچنانچه این مسئله درشهرستان تکرارشودخواننده زن وصاحب عروسی بازداشت خواهدشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *