راز ماندگاری و جاودانگی عاشورا

قسمت اول
…..” معامله با خدا ” ………..

بدون تردید همانگونه که، عوامل ” تحقق و شکل گیری ” نهضت عاشورا ، متعدد و فراوان بوده ، علل و عوامل بقاء ، استمرار و ماندگاری این نهضت نیز ، متعدد و بی شمار میباشد.

از آموزه های دینی و قرانی ، در باب ” بخشش و انفاق ” یک
” اصل و قانون ” استنباط شده است و آن اینکه :
” هر کس چیزی را که دوست دارد ، در راه خدا ببخشد ، خداوند بهتر و بیشترش را نصیب او خواهد نمود.”

در قران کریم آمده است که :
ما انفقتم من شی ء فهو یخلفه…
هرکس چیزی را که ( در راه خدا ) انفاق کند ، خداوند عوض انرا می دهد و جای آنرا پر می کند ..( سبا / ۳۹ )
در جای دیگر امده است که :
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها …
هرکس عمل نیکی بجای آورد ، پس برای او ده برابر پاداش خواهد بود…( انعام /۱۶۰ )

ودر مرتبه بالاتر میفرماید :
کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند ، همانند دانه و بذری خواهد بود که هفت خوشه برویاند و هر خوشه، صد دانه داشته باشد – یعنی هر دانه ۷۰۰ دانه – …( بقره /۲۶۱ )

پاداش الهی در برابر انفاق و کار های نیک انسان ، مراتب و درجاتی دارد :
مرتبه اول : جایگزینی عمل
نیک
مرتبه دوم : ده برابر شدن
پاداش و اجر کار نیک
مرتبه سوم: هفتصد برابر شدن
پاداش و اجر
مرتبه چهارم : پاداش و اجر
بی پایان

آری ، حسین ( ع ) بزرگترین معامله ی تاریخی و جاودانه ی خود را با خدا انجام داد.
حضرت ابراهیم ( س ) تنها ، با یک فرزند به قربانگاه رفت و آن مقام ومنزلت را کسب نمود ، حال چه رسد به حسین (ع ) که نه تنها خودش، که تمامی اهل و عیالش (اعم از فرزندان ، برادران و یارانش و … ) را به قربانگاه برد !! پر واضح است که به مرتبه و درجه ای ، بس بالاتر و جاودانه تر نائل آید.

وقتی حسین ( ع ) با همه وجودش و داشته هایش ، به معامله ی با خدا برخاست ،
خداوند نیز با همه وجود ، به او بزرگی ، عظمت و محبویت بخشیده است.

بنابراین ، یکی از مهمترین علل عظمت ، منزلت و جاودانه ماندن حسین (ع) و نهضتش ، همین بخشیدن ، معامله و داد و ستد تمامی داشته هایش ، با خداوند است…!!

………. محمد ذاکری ………….

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *