بیستمین سالگرد مرحوم حجت الاسلام عباس عباسی درمیناب

صبح امروزمراسم بیستمین سالگردمرحوم حجت الاسلام عباس عباسی باحضورحجت الاسلام محمدعبادی زاده نماینده ولی فقیه دراستان وامام حمعه بندرعباس-سرداراباذرسالاری فرمانده سپاه امام سجادع استان وحمعی ازمسئولان شهرستان واستان درمسجدامام خمینی ره این شهرستان برگزارشد.دراین مراسم سرداراباذرسالاری فرمانده سپاه امام سجادع استان گفت:جنس مرحوم عباسی ازجنس مبارز-انقلابی وحنس شهداءوایثارگران بود.وی افزود:مرحوم عباسی محوروحدت -انسجام وپویایی وتحرک دراستان وکشوربودوهمیشه به عنوان نیروی مبارزوانقلابی درخط مقدم بود.فرمانده سپاه امام سجادع استان گفت:مرحوم عباسی دردل مردم جا داشت وهنوز زنده وپویا برای شهر واستان وکشوراست.
سالاری اضافه کرد:مرحوم عباسی درولایت مداری ودفاغ ازولایت یکه تازبودواهل معامله نبودوآنچه حق بودمی گفت ودردفاع ازولایت خاص بودودرمسیرانقلاب بود.درادامه این مراسم حجت الاسلام محمدعبادی زاده نماینده ولی فقیه دراستان گفت:مانبایدفضیلت هاوارزش های مرحوم عباسی رافراموش کنیم بلکه آنهارا به نسل های بعدی منتقل کنیم.عبادی زاده افزود:مرحوم عباسی شخصیتی بی نظیر وناشناخته بودوفروتنی وزهداوبی نظیراست.وی اضافه کرد:دربیستمین سالگردمرحوم عباسی فضیلت های اورابگوییم ودمادم بازگوشودواینها آموزنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *