ایجادقرارگاه جهادی بانوان حوزه شرق درلیردف

دور اندیش معاون سیاسی فرمانداری جاسک :

اراده وهمت دربانوان لیردف می تواندمنشاء تحول وپیشرفت حوزه شرق شهرستان شود

ایجادقرارگاه جهادی بانوان حوزه شرق درلیردف به همت فرمانداری شهرستان جاسک

جلسه تبیین قرارگاه جهادی بانوان به ریاست معاون سیاسی فرمانداری، باهمراهی مشاوراموربانوان فرماندار وباحضوربخشدارلیردف،رئیس دفترنماینده مردم شرق هرمزگان درمجلس شورای اسلامی درشهرستان جاسک،رئیس جهادکشاورزی،مسئول قرارگاه جهادی بانوان شهرجاسک،کارشناس بانوان فرمانداری،نماینده آموزش وپرورش لیردف و بانوان فعال فرهنگی و اجتماعی لیردف، درمحل بخشداری برگزارگردید.

درابتدامیرزایی بخشدارلیردف به ارائه گزارش از فعالیت بخشداری وفعالیت اجتماعی بانوان بخش لیردف وتوابع پرداخت.

در ادامه دوراندیش معاون سیاسی فرمانداری شهرستان جاسک گفت: اراده عامل اصلی تحول وپیشرفت است وقرارگاه جهادی بانوان لیردف بامحوریت بخشداری لیردف و با پشتبانی فرمانداری شهرستان جاسک باهدف ایجاد وحدت رویه،همفزایی و دوری از موازی کاری درانجام فعالیتهای اجتماعی بانوان حوزه شرق شهرستان جاسک با اراده وهمتی که دربانوان لیردف مشاهده می شود به حول وقوه الهی می تواندمنشاتحول وپیشرفت بیش ازپیش حوزه شرق شهرستان شود.

این مقام مسئول تاکیدکردقرارگاه جهادی بانوان بستری است برای بهره مندی همه بانوان باهرطیف وسلایقی.

معاون سیاسی فرماندارجهت مرتفع نمودن برخی ازمسائل حوزه زنان لیردف ساخت پارک بانوان توسط شهرداری یکی ازمصوبات جلسه مذکوربود که به مسئولین زیربط دستورات لازم را دادند.

درادامه الهام اشرافی جاسکی مشاوراموربانوان فرمانداری شهرستان جاسک گفت: اولین قرارگاه جهادی بانوان در دی ماه سالجاری درشهرجاسک باهدایت معاون سیاسی وهمت اموربانوان فرمانداری راه اندازی گردید مسئولیت آن به عهده سرکارخانم سیده بدرالهداحسینی محوّل گردید.

مشاوربانوان فرماندارگفت: قرارگاه جهادی بانوان باهدف ساماندهی وارتقاء وضعیت زنان باهفت کارگروه درحوزه بانوان فعالیت می نماید کارگروه تحکیم خانواده، نشاط اجتماعی، زیست عفیفانه،جمعیت، کسب وکار، الگوی سوم زن‌وکارگروه حقوق و مسئولیتهای بانوان،به عنوان زیرمجموعه قرارگاه تعریف شده است.

درادامه، بانوان حاضردرجلسه ضمن استقبال ازقرارگاه جهادی بانوان،به بیان مسائل، ارائه راهکاردر حوزه بانوان شرق شهرستان پرداختند.

میهن پرست مسئول نمایندگی آموزش و پرورش لیردف گفت:بسیاری ازمشکلات حوزه آموزشی که دغدغه شمابانوان می باشدبا ارتقانمایندگی آموزش وپرورش لیردف به اداره مرتفع می گرددکه این اتفاق مهم باپیگیری وتلاش دکتررییسی نماینده مردم شرق هرمزگان درمجلس شورای اسلامی وباحمایت دولت سیزدهم درحال انجام می باشد.

مهندس شرفی رئیس جهادکشاورزی درحمایت ازایجادتعاونی های خرد زنان درلیردف وشهرستان جاسک آمادگی خود را اعلام کرد.

درپایان جلسه الهام اشرافی جاسکی مشاور امور بانوان فرمانداری شهرستان جاسک،خانم زلیخاهاشمی بانوی لیردفی را به عنوان مسئول قرارگاه جهادی بانوان حوزه شرق شهرستان جاسک معرفی نمود.

جاسک /خبرنگار/کمیل حیدری نژاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *