خطیب جمعه میناب: وسیله نقلیه عمومی و تسریع در جاده بلوار دانشگاه میناب مطالبه جدی دانشجویان ازمسئولان است

حجت الاسلام محسن ابراهیمی امام جمعه میناب ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه به روز مجلس وسالروزشهادت شهید مدرس اشاره کرد و گفت: مجلس تراز جمهوری اسلامی مجلسی است که محورآن مجلس شهید مدرس باشد.
وی افزود: نمایندگان واجد شرایط مجلس بایدتقوی وتدین داشته باشندوتنها تقوی وتدین کافی نیست کارآمدی لازم نیازاست.
خطیب جمعه میناب اضافه کرد:دلسوزی نماینده به همه بویژه به قشرمحروم جامعه ازخصوصیات بارز یک نماینده مجلس است.
ابراهیمی گفت: وامدار نبودن به اصحاب زر وزورازدیگرخصوصیات خوب یک نماینده مجلس است.
وی افزود: نماینده مجلس بایددربرابردشمنان انقلاب و نظام شجاعت داشته باشد ودربرابرباطل مقابله کندوفریادبزندوبایستدوشجاعت پذیرش حق داشته باشدوحرف حق را بشنود و نماینده باید این ویژگی ها داشته باشد تا انقلابی باشد.
خطیب جمعه میناب به ۱۶آذرروز دانشجو اشاره کرد واین روزرابه همه دانشجویان کشورواستان و شهرستان تبریک گفت و افزود:دانشجویعنیذجوان طالب علم که آینده نظام ازاوست .
ابراهیمی اضافه کرد: ویژگیهای دانشجو جوان بودن؛طالب علم بودن ؛آزاداندیشی ؛آرمان گرایی وشادبودن است واگرنقش خود ایفا کنددرجامعه تأثیر گذار است.
خطیب جمعه میناب ازمسئولین استان و شهرستان دومطالبه جدی دانشجویان میناب خواستار شد که چندین سال هنوز اجرایی نشده است که یکی ازآن جاده میناب به سندرک وهشتبندی که مطالبه بحق دانشجویان است . ابراهیمی اضافه کرد:این جاده وبلوار۹۵دستگاه تا دانشگاه جمعیت زیادی رفت و آمدمی کنند وسال های گذشته شواهد حوادث خطرناکی بوده‌ایم واین پروژه به کندی پیش می رودوداین امرتسریع گرددوازاولویت اول قراردهند.
ابراهیمی مطالبه دوم وبحق دانشجویان را وسیله نقلیه عمومی از دانشگاهها و بالعکس عنوان کرد
خطیب جمعه میناب به روز جهانی معلولان اشاره کرد و با تبریک این روز به همه معلولان کشور گفت:ازهمه مردم ومسئولین می خواهم أصول مواجهه بامعلولیت و معلولان را
رعایت کنیم وبه آنان احترام بگذاریم وبه چشم ترحم به معلولان نگاه نکنیم وازاستعدادهای خلاق آنان بهره بگیریم و اشتغال معلولان فراهم کنیم.
ابراهیمی اضافه کرد:
جنگ غزه پیامدهای اقتصادی و سیاسی به اسرائیل غاصب وحامیان آنان داشته است و بزودی اسرائیل نابود خواهد شد
خبرنگار صادق بارانی نیا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *